Maria Zenger Psykologkonsult AB

Jag är legitimerad psykolog och driver ett eget aktiebolag som säljer psykologtjänster. Det jag erbjuder är följande:

o Traumabehandling med EMDR (www.emdr.se).

o Behandling av trauma- och krisreaktioner.

o Utbildning inom trauma och kristeori.

o Psykoterapi.

o Psykologutredningar mot vuxna och barn.

o Utredningar rörande  neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, ADD, autism, Aspergers syndrom, m.fl.

o Behandling av neuropsykiatriska funktionshinder

o Utbildning inom neuropsykiatriska funktionshinder.

o Har kompetens inom homo-, bi-, trans- och queerfrågor, t.ex. för psykoterapi.