ISTDP Pre-Core

I november 2019 deltog jag i Pre-Core för ISTDP. Väldigt intressant och ganska ny metod för att fokusera på känslor och jobba aktivt med och i terapirelationen. Det gör man också i KBT, men du fler verktyg man har i sin yrkeslåda, desto bättre.

Skickar med några länkar så att ni själva kan se lite mer, vad det är för något. ISTDP Sweden beskriver bättre själva vad ISTDP är än att jag skall försöka förklara: https://istdpsweden.se/?page_id=17

Sannolikt blir det en fortsättning för mig inom detta fält…

Nu är pingvinerna här! Ny logga för MZPAB

Nu är pingvinerna äntligen här! Leif Åbjörnsson som är grafiker, har skapat MZPAB:s nya logotyp.

Tillkomsten av pingvinerna är att jag gillar pingviner och ville få med dem på något sätt i logtypen. Psykologi/psykoterapi/behandling, är för mig, ett samarbete mellan mig som behandlare och dig som klient. Det är ett samarbete som är aktivt, där båda behöver delta, bära och vara aktiva, för att behandlingen skall bli verksam. En av pingvinerna är lite mer glad än den andra och vanligtvis är det patienten som är lite mer deppig än terapeuten. Båda pingvinerna bär.

Som terapeut inom KBT är strukturen för behandling ganska ofta tydlig och styrd, det finns en ram (ett skal) att hålla sig till. Behandlingen är reglerad utifrån evidens och beprövad erfarenhet, men det som händer mellan terapeut och klient är en unik relation, där klientens och terapeutens samspel blir en skapelse dem emellan.

För att se mer av Leif Åbjörnsson, klicka här.

PS16

Jag skall hålla föredrag och workshop på PS16 i Växjö. Varmt välkomna!

 

c62add01c4-12391059_1712050185692369_8342062416402749838_n

 

Föreläsning och workshop om sexualitet och identitet.

Maria Zenger är leg.psykolog och vidareutbildar sig till leg psykoterapeut med inriktning KBT på Stockholms Universitet. Hon har Fil kand i religionsvetenskap, genusvetenskap och historia samt läser till klinisk specialist i neuropsykologi. Sedan 2011 driver Maria företaget Maria Zenger Psykologkonsult AB samt jobbar som psykolog på Unga Vuxna i Norrtälje. Maria har specialkompetens inom flera områden varav ett är sexualitet. Det kan handla om sexuella trauma, relation och samlevnad, homo-, bi, trans-, queerfrågor och intersektionalitet.

Så vad kommer Marias föreläsning och workshop handla om?

Det kommer att pratas om närhet relaterat till sexualitet och identitet utifrån sig själv som behandlare, och gentemot klienterna.

För att komma till PS16 klickar du Här.

 

Åhörarkopior till PS16: PS16 åhörarkopior 3 per sida

Åhörarkopior till PS16: PS16 en bild per A4

Referenser, länkar och boktips till PS16: Referenser PS16