ISTDP Pre-Core

I november 2019 deltog jag i Pre-Core för ISTDP. Väldigt intressant och ganska ny metod för att fokusera på känslor och jobba aktivt med och i terapirelationen. Det gör man också i KBT, men du fler verktyg man har i sin yrkeslåda, desto bättre.

Skickar med några länkar så att ni själva kan se lite mer, vad det är för något. ISTDP Sweden beskriver bättre själva vad ISTDP är än att jag skall försöka förklara: https://istdpsweden.se/?page_id=17

Sannolikt blir det en fortsättning för mig inom detta fält…