Nu är pingvinerna här! Ny logga för MZPAB

Nu är pingvinerna äntligen här! Leif Åbjörnsson som är grafiker, har skapat MZPAB:s nya logotyp.

Tillkomsten av pingvinerna är att jag gillar pingviner och ville få med dem på något sätt i logtypen. Psykologi/psykoterapi/behandling, är för mig, ett samarbete mellan mig som behandlare och dig som klient. Det är ett samarbete som är aktivt, där båda behöver delta, bära och vara aktiva, för att behandlingen skall bli verksam. En av pingvinerna är lite mer glad än den andra och vanligtvis är det patienten som är lite mer deppig än terapeuten. Båda pingvinerna bär.

Som terapeut inom KBT är strukturen för behandling ganska ofta tydlig och styrd, det finns en ram (ett skal) att hålla sig till. Behandlingen är reglerad utifrån evidens och beprövad erfarenhet, men det som händer mellan terapeut och klient är en unik relation, där klientens och terapeutens samspel blir en skapelse dem emellan.

För att se mer av Leif Åbjörnsson, klicka här.